info

Voor alle bezoekers van Funky Town zijn deze
hierna volgende ‘huisregels’ van toepassing :

 
De regels gelden vanaf het moment van aankomst en tijdens het gehele verblijf tot aan het moment van het verlaten van het evenement

Belangrijk :
Funky Town biedt de mogelijkheid tot het bijwonen van een ‘Afternoon’ of ‘Late Night’ voorstelling. De eerste show is van 13:00 tot 18:30 uur en de tweede van 19:30 uur tot 01:00 uur. De zaal is geopend vanaf een half uur voor aanvang. LET OP : U kunt uitsluitend tot uiterlijk een uur na de aanvangstijd toegelaten worden dus tot 14:00 of 20:30 uur. Daarna sluiten de deuren en is het niet meer mogelijk om naar binnen te komen.

• Het meenemen van eigen dranken en etenswaren is niet toegestaan. De aanschaf en het gebruik van een hard cup voor het nuttigen van consumpties is verplicht. Hierop wordt streng gecontroleerd.

• Onder de 18 jaar wordt geen alcoholische dranken geschonken. Wil je alcoholische dranken nuttigen, dan kan dit alleen maar met middels een 18+ polsbandje dat je bij de ingang krijgt nadat middels legitimatie vastgesteld is dat je 18 jaar of ouder bent.

• Gebruik van drugs en/of verdovende middelen als ook agressiviteit of intimidatie door de bezoekers wordt niet getolereerd. In dergelijke gevallen volgt onmiddellijk verwijdering van de betreffende perso(o)n(en) door het security personeel. Bij zware delicten zullen wij politie inschakelen.

• Instructies van het personeel dienen ten allen tijden strikt opgevolgd te worden. Zij hebben te allen tijden het recht om elke bezoeker te fouilleren en eventuele tassen en/of eigendommen in het kader van de veiligheid te mogen controleren. Ook mogen zij – indien daar nadrukkelijk aanleiding of een gegronde reden voor is – bezoekers de toegang weigeren of sommeren om het pand te verlaten.

• Betreding van het event Funky Town geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie en/of evt. personeelsleden kunnen als zodanig derhalve dan ook nooit op enigerlei wijze (wettelijk) in enige vorm aansprakelijk gesteld worden voor materiële en/of immateriële schade, in welke vorm dan ook.

• Iedere bezoeker dient meteen bij aankomst en voor en na gebruik van de toiletten de handen te ontsmetten. Hierop wordt streng toezicht gehouden.

• Samenscholing en/of groepering, in welke vorm dan ook, is conform de COVID19 regelgeving zoals deze landelijk geldt ten strengste verboden. Hierop word continu door de stewards en het security personeel toegezien en waarschuwend opgetreden indien noodzakelijk en van toepassing.

• Door het betreden van het Funky Town evenement geeft elke bezoeker automatisch toestemming om gefotografeerd of gefilmd te mogen worden waarop te allen tijde de regel van toepassing is dat de desbetreffende opnames nimmer zonder zijn/haar toestemming voor eventuele commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. Het maken van privé foto’s en video opnames als ook deze delen via social media is wel toegestaan, echter geschiedt geheel voor eigen rekening en risico dus hierop of hierover kan de organisatie naderhand nimmer aangesproken worden.

• Het (doen) gebruiken van eventuele logo’s en/of beeldmerken van het Funky Town, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie als zodanig.

• In geval van klachten die ter plaatse opgelost kunnen of dienen te worden kunnen de bezoekers zich ten allen tijden wenden tot de stewards op het terrein dan wel tot het security personeel bij de in/uitgang.

• In geval van het niet opvolgen van een van bovengenoemde regels, is het security personeel te allen tijden gehouden en gerechtigd om de desbetreffende perso(o)n(en) terstond van het terrein te mogen verwijderen.

• In situaties gevallen waarin dit reglement niet voorziet aangaande regelgeving, wordt te allen tijden geacht dat de bezoekers de instructies en/of beslissingen van de stewards of het security personeel van Funky Town zullen respecteren en in acht zullen nemen.

Let op :
Wij houden ons aan de RIVM regels aangaande het corona virus, dus er gelden helaas strenge huisregels.